Tarieven

Lidmaatschap

 • Jonger dan 18 jaar: gratis
 • Vanaf 18 jaar: 5 euro (voor 12 maanden)

Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal

 • Administratiekosten: 2,50 euro

Reserveren van afwezige en nieuwe materialen

 • Administratiekosten: 1 euro per materiaal

Lenen bij andere bibliotheken

 • Bij een andere Belgische openbare bibliotheek: 3 euro
 • Bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8 euro
 • Kostprijs aangevraagde digitale kopie, ongeacht het aantal: 3 euro
 • Bij een buitenlandse bibliotheek: reële kostprijs

Overschrijden van de uitleentermijn

 • Boete per dag: 0,10 euro per materiaal
 • Administratiekosten herinneringsnota: 1 euro per brief
 • Administratiekosten aangetekende brief: 10 euro

Beschadiging, verlies, diefstal

 • Bij verlies, diefstal of zware beschadiging: aankoopprijs materiaal