Boek
Nederlands

Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen

An Wuyts (auteur)
+1
Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen
×
Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen

Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen

Genre:
NT2
Titel
Nederlands in structuren : socratische grammatica NT2 met oefeningen
Auteur
An Wuyts
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Acco, 2007
191 p.
ISBN
9789033466199 (paperback)

Besprekingen

Het begrip 'Socratische grammatica NT2' uit de ondertitel van dit boek doet wel even de wenkbrauwen rijzen. An Wuyts bedoelt hiermee dat ze dit grammaticaboek opvatte als een spel van vragen en antwoorden. Daarmee wil ze ervoor zorgen dat NT2-leerders zelf de structuren van het Nederlands blootleggen. De vragen sluiten telkens aan bij een korte tekst rond één bepaalde taalstructuur. De lezer wordt zo gedwongen om na te denken over die structuur en antwoorden te verzinnen. Hierna volgen klassieke én creatieve spreek- en schrijfoefeningen, waardoor de leerder zich de leerstof eigen maakt.

De doelgroep zijn NT2-leerders die al een stevige basiskennis van het Nederlands hebben, maar hun niveau nog willen bijschaven. Zij voelen zich nog niet veilig genoeg met complexe zinnen of beheersen de grammatica onvoldoende. Dit boek is de neerslag van tien jaar samenwerking met cursisten die hun kennis willen verfijnen ? de auteur kent hun noden dan ook erg goed. De teksten zijn goedgekozen e…Lees verder
Dit grammaticaboek voor mensen die Nederlands als tweede taal leren, is opgesteld volgens de socratische methode. Dat houdt in dat de vraag-en-antwoordvorm wordt gebruikt als didactisch middel om de structuren van het Nederlands zichtbaar te maken. Het boek is opgebouwd rond een aantal teksten over uiteenlopende onderwerpen, waarin telkens een bepaalde taalstructuur centraal staat. Eerst komen subjectieven, adjectieven en pronomina aan bod. Verder wordt ingegaan op de woordjes 'er' en 'daar', op hoofd- en bijzinnen, op werkwoorden en op de 'zou'-vorm. Ten slotte worden de passieve en negatieve zinnen behandeld. Na de teksten volgen telkens vragen die zich toespitsen op grammaticale elementen, en een aantal spreek-, schrijf- en invuloefeningen. Tussendoor krijgt de leerling de nodige theoretische informatie. Achteraan volgt een aantal bijlagen, met de oplossingen van de oefeningen, en overzichten van de grammaticale termen, de theorie, de belangrijkste conjuncties en de belangrijkste '…Lees verder