Boek
Nederlands

De democratie en ik

In Nederland leven we in een democratie, wat houdt dat in? Lees over de Tweede Kamer, kiesrecht, verkiezingen en Europa. Met korte zinnen en eenvoudige woorden.
Extra onderwerp
Nederlands leren ; niveau 3
Titel
De democratie en ik
Auteur
Charlotte Van den Berg
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, © 2018
31 p. : ill.
ISBN
9789086963263 (paperback)

Besprekingen

In veertien hoofdstukken van elk twee pagina's groot komen onderwerpen aan de orde als: de regering, kiesrecht, Tweede Kamer, Provincie, Europa en stemmen. Deze thema's geven op zich een goed beeld van de democratie, maar de informatiewaarde van veel hoofdstukken is te summier. Regelmatig zijn lange zinnen korter gemaakt door de zin in stukken te knippen. De tekst alleen is onvoldoende om veel thema's echt te begrijpen. In negen hoofdstukken wordt dan ook voor meer informatie verwezen naar websites. Deze passen bij de doelgroep, zoals Wikikids, of sites in gewone taal. Ook ontkomt de auteur er niet aan om, voor de doelgroep, moeilijke woorden te gebruiken zoals college van Gedeputeerde Staten, formatie en exit polls. De vele kleurenfoto's sluiten goed bij het onderwerp aan. Er staan geen grafieken, organisatieschema's e.d. bij de tekst, terwijl die zich daar soms wel goed voor lenen. Dit boek (A4-formaat) is niet het sterkste deel uit de reeks 'Mijn leven: zelf denken, zelf doen'*. Bi…Lees verder