Boek
Nederlands

Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Berna De Boer (auteur), Margaret Van der Kamp (auteur), Birgit Lijmbach (auteur)
+1
Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
×
Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Genre:
NT2
Nederlands in actie is een totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden, van niveau A2 naar B1. In elk hoofdstuk komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat en de grammaticale kennis. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties. Het boek bevat acht
Extra onderwerp
Nederlands leren ; niveau 2
Titel
Nederlands in actie : methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
Auteur
Berna De Boer Margaret Van der Kamp Birgit Lijmbach
Taal
Nederlands
Editie
Derde, herziene druk, vierde oplage
Uitgever
Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2018
287 p. : ill.
Aantekening
Taalcursus Nederlands, raadpleegbaar in het Nederlands, van niveau A2 tot B1
ISBN
9789046902981 (paperback)

Besprekingen

Een in de praktijk ontwikkelde methode Nederlands "voor hoger opgeleider leerders van het Nederlands". Bij deze uitgave horen ook aanvullende grammatica-oefeningen, internetopdrachten, een docentenhandleiding en een dvd met audio(visueel) materiaal dat in lessen kan worden gebruikt. Er wordt uiteraard een basiskennis van het Nederlands verondersteld. De verdere vorming Nederlands wordt in dit boek hoofdzakelijk gericht op de praktijk, op een verdere afwerking en inoefening van bijzonderheden waarin de niet geschoolde gebruiker van het Nederlands wel eens tekortschiet. In de negen hoofdstukken komen steeds alle vaardigheden aan bod: luisteren, lezen, spreken, schrijven. Waar nodig en meestal vrij beknipt maar duidelijk en overzichtelijk ook wel aandahct voor essentiële aspecten van de grammatica en voor de woordenschat. Er is een zeer gevarieerd aanbod in allerlei taal- en beeldvormen: teksten, liedjes, tekeningen, afbeeldingen, telefoongesprekken enz. Ook de oefeningen komen in vele …Lees verder
Deze methode, gericht op hoogopgeleide anderstaligen, sluit aan op 'Nederlands in gang' (2010)* en gaat vooraf aan 'Nederlands op niveau' (2007)**. Het is een geheel herziene versie van de editie van 2004 met eigentijdse teksten en gebaseerd op vernieuwde inzichten. In acht algemene thema's (zoals Reizen, Relaties, Kunst en literatuur) wordt vooral de actieve kennis van het Nederlands van de cursist vergroot. Elk hoofdstuk bevat een groot aantal diverse (invul)oefeningen (luisteren, lezen; individueel of in groepsverband) en teksten gericht op het praktische gebruik van de taal en wordt afgesloten met een reflectielijst: wat kan ik goed en wat nog niet. Achterin een aantal bijlagen met een CEF-checklist, een lijst onregelmatige werkwoorden, grammaticaregels, antwoorden op de oefeningen en een register met woorden. Ter ondersteuning is er een website met geluidsfragmenten en extra oefeningen; het boek bevat daarvoor een toegangscode. Het is goed dat methodes NT2 met zekere regelmaat wo…Lees verder